Pontszámítás

Pontszámítás 2024

A pontszámítás módja

A pontszámítás két féle képpen történhet: a tanulmányi pontok beszámításával VAGY az érettségi pontok duplázásával!

A. Tanulmányi pontok beszámításával

Tanulmányi pontokmax. 200 pont
Érettségi pontokmax. 200 pont
Intézményi pontokmax. 100 pont
Összesenmax. 500 pont

B. Érettségi pontokat duplázva

Érettségi pontokmax. 200 pont
Duplázvamax. 400 pont
Intézményi pontokmax. 100 pont
Összesenmax. 500 pont

A felvételi eljárás során minden esetben azt a pontszámítási módot alkalmazzák, amely a felvételiző számára kedvezőbb.

PONTSZÁMÍTÓ KALKULÁTOR

1. Tanulmányi pontok - legfeljebb 200 pont

A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

A középiskolai érdemjegyek esetén a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult, a felsőoktatási intézmény által meghatározott listából választott tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek összegét kettővel meg kell szorozni (100 pont).

+

Az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni (100 pont).

2. Érettségi pontok - legfeljebb 200 pont

Az érettségi pontokat már nem az összes, hanem csak két kötelező vizsgatárgy százalékos eredményei alapján kell kiszámolni. Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont). Figyelem! A továbbiakban nem jár többletpont legalább 45 százalékos eredményű emelt szintű érettségiért.

3. Intézményi pontok - legfeljebb 100 pont

szóbeli felvételi alkalmassági vizsgamax. 50 pont
egyéb jogcímekösszesen max. 50 pont

Az intézményi pontok két részből adódnak össze: egyrészt a szóbeli felvételi alkalmassági vizsgából, másrészt az egyéb jogcímeken szerezhető pontokból.

Az intézményi pontok részletei itt találhatók.