Doktori Iskolák és programok

Doktori Iskolák és programok

Karunkon működő Doktori Iskolák:

  • Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola
  • Gyógyszertudományok Doktori Iskola
  • Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola
  • Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola
  • Klinikai Idegtudományi Doktori Iskola

Szakmai leírás

Az egyetemek és karok rangját és színvonalát, a magas szintű tudományos munka folytonosságát fenntartó utánpótlás nevelés és a fiatalok tudományos fokozat szerzésének jelenleg a PhD-képzés az egyetlen és kizárólagos terepe és lehetősége.

Szakmai tárgyak

A PhD-képzés elméleti kurzusok, gyakorlati kurzusok és kutatási témák vezetése formájában történik. A képzés általában 6 szemeszterből áll.

Felvételi általános és speciális feltételei

  • A felvétel alapkövetelménye a graduális egyetemi végzettség, az alkalmasságot tanúsító ajánlás két PhD-(vagy azzal egyenértékű) fokozattal rendelkező oktató-kutatótól, és egy középfokú nyelvvizsga.
  • Előnyt jelent a TDK munka, a kimagasló tanulmányi eredmény, további nyelvtudás, külföldi tanulmányút, kongresszusi tevékenység, tudományos közlemény írása (társszerzőként is).

A képzés tartalmi követelményei

A Pécsi Tudományegyetem doktori (PhD) fokozatot, mint elérhető legmagasabb egyetemi végzettséget ítél oda azon személyeknek, akikről megállapítja, hogy magas színvonalú, önálló tudományos munka végzésére alkalmassá tevő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, és ennek alapján új tudományos eredményeket közöltek. A doktoranduszok számára az illetékes Doktori Iskola Tanácsa az előképzettség és kutatási elképzelések figyelembevételével kurzusokat jelöl ki. A további kurzusokat a doktoranduszok maguk választhatják ki a Doktori Iskola Tanács véleményének figyelembevételével.

Bővebb információ

PhD és Habilitációs Iroda

Irodavezető: Kis-Gadóné Wenczler Mária

Cím: 7624 Pécs, Szigeti u. 12.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 99.

Telefon: 72/536-103, 72/536-104

Fax: 72/536-108

E-mail: maria.wenczler@aok.pte.hu

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar akkreditált Doktori Iskolái:

Doktori iskolák és programok