Gyógyszerész

Megszerezhető diploma:
gyógyszerész doktor, doctoris pharmaciae (doctor pharm.)

Képzési forma Csak nappali tagozat
Képzési idő 10 szemeszter
Képzés nyelve Magyar
Finanszírozási forma Állami ösztöndíjas, önköltséges
Óraszám Átlagos heti óraszám: 25-30 óra,
Szemeszterenként: 350-420 óra

Gyógyszerész életút

A képzés felépítése

  • Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (fizika, biofizika, fizikai kémia, kolloidika, általános és szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia stb.)
  • Biológiai és orvosi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (gyógyszerészi biológia, gyógyszerészi növénytan, anatómia, élettan, kórélettan, mikrobiológia stb.)
  • Szaktudományi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (gyógyszerészi kémia, gyógyszerhatástan és toxikológia, gyógynövény- és drogismeret, gyógyszertechnológia, biofarmacia, klinikai alapismeretek stb.)

A Dunántúlon Karunkon működik az egyetlen képzési hely a gyógyszerész szakmában. Túlsúlyban van a képzés során a laboratóriumi, gyakorlati munka. Átjárhatóság a másik két szakra (általános orvos, fogorvos) a tantervi eltérések miatt nincs.

Az alaptananyagon (core curriculum) kívül számtalan kiegészítő kurzus, tudományos diákköri munka-lehetőség áll a hallgatók rendelkezésére.

A diplomához szükséges egy középfokú C típusú nyelvvizsga letétele, és az angol szaknyelvi záróvizsga. Nyelvtanulásra mind a kar, mind a PTE által szervezett kurzusokon van lehetőség.

Továbblépési lehetőségek

Szakgyógyszerész képzés: az utolsó két félévben a szaktudományi tárgyak alapján választhatnak a hallgatók specializációt: Gyógyszertechnológia, Farmakognózia, Gyógyszerészi Kémia, Gyógyszerhatástan, Toxikológia, Gyógyszermarketing

Elhelyezkedési lehetőségek

Közforgalmú és kórházi gyógyszertárak, gyógyszer és gyógytermék előállítási, gyógyszerellenőrzési, toxikológiai és gyógyszer-ismertetési területek.

Letölthető anyagok