Általános orvos

Megszerezhető diploma:
Általános orvos, doctor medicinae universae (dr. med. univ.)

Képzési forma Csak nappali tagozat
Képzési idő 12 szemeszter
Képzés nyelve Magyar
Finanszírozási forma Állami ösztöndíjas, önköltséges
Óraszám Átlagos heti óraszám: 25-30 óra,
Szemeszterenként: 350-420 óra

Általános orvos életút

A képzés felépítése

  • Alapozó modul (1-2. évfolyam): alapvető életfolyamatok, az egészséges emberi test szerkezete + alapozó háttérterületi tárgyak, orvosi angol és latin nyelv.
  • Preklinikai modul (3. évfolyam): kóros elváltozások, a beteg emberi test, kórokozók, gyógyszertan alapjai, propedeutikai tárgyak révén kapcsolatba kerül a hallgató a beteggel.
  • Klinikai modul (4-5. évfolyam): ízelítő valamennyi orvosi szakág ismeretanyagából, a betegekkel közvetlen kapcsolatban. A foglalkozások zöme itt már gyakorlati.
  • Az utolsó év során a hallgatók (Szigorló modul - 6. évfolyam) 4-12 hetes szakmai gyakorlatokat töltenek klinikákon.

Kötelező nyári szakmai gyakorlatok: ápolástani, családorvosi praxis, belgyógyászat, sebészet témakörökben. Az alaptananyagon (core curriculum) kívül számtalan kiegészítő kurzus, tudományos diákköri munkalehetőség áll a hallgatók rendelkezésére. A diplomához szükséges egy középfokú C típusú nyelvvizsga letétele, és az angol szaknyelvi záróvizsga. Nyelvtanulásra is mind a kar, mind a PTE által szervezett kurzusokon van lehetőség. A kar több neves külföldi egyetemmel, képzési hellyel áll kapcsolatban, ahol a hallgatók vendéghallgatóként tanulhatnak ill. gyakorlataikat végezhetik.

Továbblépési lehetőségek

  • Posztgraduális orvosképzés (rezidensképzés, más néven szakorvos képzés): 33 szakág, 4-7 év választott szakterülettől függően >> szakvizsga >> önálló praxis
  • Doktori iskolák: PhD fokozat megszerzése » oktató-kutató » vezető oktató/klinikus

Letölthető anyagok