Átvétel és kreditátvitel

Átvétel és kreditátvitel

ÁTVÉTEL

Más felsőoktatási intézmény hallgatója kérelmezheti átvételét a PTE ÁOK általános orvos, fogorvos szakára, amennyiben a hallgató:

 • az átvétel időpontjában azonos szakon érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • legalább 2 teljesített félévvel rendelkezik;
 • félévenként átlagosan legalább 15 kreditnyi kötelező és kötelezően választható tárgyat elvégzett szemeszterenként;
 • vállalja a költségtérítéses finanszírozási formát;
 • az anyaintézményben ajánlott tantervének ötven százalékát nem haladta meg;
 • a megadott határidőig benyújtja az alábbi dokumentumokat:

 

 1. Átvételi jelentkezési lap, kitöltve és aláírva
 2. Hallgatói jogviszony igazolás (eredetiben)
 3. A hallgató indexének másolata vagy részletes kivonata (hiteles másolatban)
 4. Érettségi bizonyítvány (hiteles másolatban)
 5. Személyi igazolvány vagy útlevél (hiteles másolatban)
 6. Motivációs levél
 7. Önéletrajz

A magyar nyelvű képzésekre az átvételi eljárás ingyenes.

Kérjük, a kérelmet a következő postacímre juttassa el legkésőbb 30 nappal a szorgalmi időszak kezdete előtt:

PTE-ÁOK Tanulmányi Hivatal, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Átvételi jelentkezési lap

További információk az átvételi eljárásról a TVSZ-ben találhatók.

KREDITÁTVITEL

Előzetesen folytatott tanulmányok elismerése

A PTE ÁOK hallgatói (kreditátvitel) és pályázói (előzetes kreditátvitel) számára lehetőség van egyes kötelező és/vagy választható tárgyakat teljesítettként elismertetni. Alapvető követelmény, hogy az elismertetés során megnevezett előzetes tanulmányok érdemjeggyel záruljanak.

1. Kérjük vizsgálja meg a karon elfogadott kötelező és választható tárgyak listáját és tartalmát honlapunkon. Válassza ki, hogy korábbi tanulmányai alapján mely ÁOK-s tárgyakra kíván kreditátviteli kérelmet beadni!

2. Töltse ki a Jelentkezési lapot a kiválasztott szakra (egy példányban), melyhez csatolja az Önre vonatkozó hitelesített ajánlott tantervet!

3. Minden egyes kreditáltatásra kiválasztott PTE ÁOK-s tantárgyhoz, melyet korábbi tanulmányai alapján szeretne elismertetni, töltsön ki egy Szakvélemény nyomtatványt! 

4. Minden szakvélemény nyomtatványhoz mellékelnie kell a leckekönyvkivonatot és az elismertetni kívánt korábban teljesített kurzus(ok)ról szóló részletes leírás(oka)t, melyek tartalmazzák a következő adatokat: mikor és hol végezte a tárgyat, vizsgaforma, jegy, hallgatott óraszám (előadás, gyakorlat, szeminárium), részletes tematika, az anyaintézmény kompetens ügyintézőjének elérhetősége.

5. Csak hitelesített (minden oldalon lepecsételt és aláírt) leckekönyvkivonatot, ajánlott tantervet és kurzusleírást áll módunkban befogadni és csak hiánytalan kérelmek kerülnek feldolgozásra.

6. Kérjük, a kérelmet a következő postacímre juttassa el legkésőbb 30 nappal a szorgalmi időszak kezdete előtt:

 PTE ÁOK Tanulmányi Hivatal, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

 

Kreditátviteli jelentkezési lap:

Általános orvos
Fogorvos
 

Szakvélemény: azonos valamennyi szak esetén!

További információkat az átvételi eljárásról a TVSZ-ben és a Kar kreditátviteli eljárásrendjében olvashat.