Külföldi ösztöndíjak

Külföldi ösztöndíjak

Hallgatóink számára számos lehetőség adott, hogy tanulmányi időszakuk alatt hosszabb - rövidebb ideig külföldi részképzésben vegyenek részt, nyári cseregyakorlataikat külföldi partner intézményeinkben teljesítsék.

Karunkon 2009-óta a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Erasmus Iroda koordinálja, irányítja a külföldi kapcsolatokat.

Nemzetközi Nyári Cseregyakorlatok

 

ERASMUS

Erasmus hallgatóknak

Fontos tudnivalók

 • az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja
 • Két fő típusa: külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok 
 • mostanáig több mint 3 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában
 • az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyíti  
 • az Erasmus hallgatók 60%-a nő és a kiutazó hallgatók 80%-a családjában az első, aki külföldön is tanul

A program célja

mennyiségében és minőségében növelni a...

 • hallgatói és oktatói mobilitást
 • nemzetközi projektek számát
 • Felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti együttműködést

Ösztöndíjpályázat hallgatói külföldi szakmai gyakorlatok támogatására

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara ösztöndíjpályázatot ír ki a 2023/2024-es tanévben hallgatói külföldi szakmai gyakorlatok támogatására, melynek célja a nemzetközi jó gyakorlatok adaptálása, valamint a kar nemzetközi törekvéseinek és a nemzetközi hallgatói mobilitásnak az előmozdítása. Az ösztöndíj célja továbbá, hogy a kar mobilitási pályázatait elnyerő, szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók ösztöndíjban részesülhessenek abban az esetben is, ha anyagi körülményeik korlátozottak.

A pályázatok elbírálását az Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnökéből és tagjaiból felállított ad hoc bizottság (Bíráló Bizottság) végzi a beérkezett pályázati anyagok és a személyes interjú alapján.

Az ösztöndíj összege: 200.000 Ft/ hó (a mobilitás időtartamára).

További részleteket a pályázati felhívásban olvashatnak itt.

 

CEEPUS

A program célja, hogy lehetővé tegye a részt vevő országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt.

CEEPUS országok: Albánia,Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Montenegró. A program hivatalos munkanyelve az angol.

A részvétel feltétele: hálózatok létrehozása a felsőoktatási intézmények között. Minimum 3 egyetem alakíthat ki egy hálózatot, legalább két CEEPUS országból. A hálózati pályázat egy évre szól, de minden évben meg lehet újítani. Az új belépő intézmények csatlakozhatnak a már meglévő hálózatokhoz, de létrehozhatnak újat is. A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül - a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig - valósítható meg.

Mire lehet pályázni?

 • Vendégtanárok fogadására, küldésére
 • Diákcserék lebonyolítására
 • Nyelvi és szakmai kurzusok, illetve
 • Nyári egyetemek szervezésére
 • Hallgatói kirándulások lebonyolítására
 • Közös diplomaprogramok kialakítására

Közös diploma programok:

 • These en cotutelle (együttes témavezetés)
 • Double/multiple degrees
 • Joint degrees

Speciális kurzusok
(nyári egyetemek, intenzív kurzusok, hallgatói szakmai kirándulások)

A nyertes hálózatok az adott tanévben nyári egyetemet, intenzív kurzust, illetve hallgatói szakmai kirándulást is szervezhetnek CEEPUS támogatással, amennyiben erre a program költségvetése lehetőséget biztosít. A költségek finanszírozási alapja a szokásos mobilitásokhoz hasonlóan az ösztöndíjhónap. A speciális kurzusok elsősorban a hálózatok partnerintézményeiből érkezők számára nyitottak, de freemover-ként nem hálózati tagok bekapcsolódására is van lehetőség.
A CEEPUS II Egyezmény lehetőséget biztosít a 2005/2006-os tanévtől egy új speciális kurzus, a hallgatói szakmai kirándulás bevezetésére. A hallgatói szakmai kirándulás két-három napos rendezvény, mely tudományos és/vagy művészeti célt szolgál. A kurzusnak több intézmény közös szervezésében kell megvalósulnia.
A speciális kurzusokon való részvételért kreditpont(ok) adása kötelezõ!

 

CAMPUS MUNDI- ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

Ki pályázhat?

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt félévvel rendelkezik. Továbbá az, aki osztatlan képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik, vagy aki doktori képzésen folytat tanulmányokat és a doktori képzés keretén belül legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik. Feltétel, hogy a jelentkező a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezzen. 

További részletes információk a linkre kattintva olvashatóak. 

FULBRIGHT

Bővebb információ »

A program célja

 • külföldi csereprogram a továbbanulni, oktatni és kutatni vágyóknak
 • lehetőség a nem amerikai állampolgárok számára, hogy az Egyesült Államokban folytathassanak tudományos tevékenységet
 • pályázati lehetőség bármely tudományterületen és művészeti ágban

 

 

 

 

Navigáció