Migrációs egészségügyi szakember

Program bemutatása

Új egészségügyi kihívások és azok kezelése Európában

A „Migrációs egészségügyi szakember” szakirányú továbbképzés célja, hogy egy olyan új, egyre növekvő fontosságú területen biztosítson szakképzési lehetőséget, amely a hazai és nemzetközi képzési kínálatból még mindig hiányzik. A kurrikulum célja olyan szakemberek képzése, akik multidiszciplináris tudással és szakértelemmel rendelkeznek a migrációhoz kapcsolódó egészségügyi, közegészségügyi, és a hozzájuk kapcsolódó területeken. A kurzus számos témakört felölel, mint például a migránsok közvetlen egészségügyi ellátása, az egészségügy/egészségügyi rendszerek migrációs-helyzet figyelembevételével történő tervezése,  egészségpolitika, alkalmazott szociológia, közgazdaságtan, egészség-közgazdaságtan, valamint az interkulturális kompetenciák jelentősége a migránsok egészségügyi ellátásában.

A képzés során megszerzett ismeretek és kompetenciák elengedhetetlenek a migráns egyének és közösségek (külföldi munkavállalók, menekültek, emberkereskedelem áldozatai, valamint az etnikai kisebbségek stb.) speciális egészségügyi szükségleteinek kielégítéséhez. A képzés célja, hogy hozzájáruljon a migránsok és más, a társadalmi perifériára szorult személyekhez kapcsolódó egészségügyi/ közegészségügyi kihívások problémamentes és sikeres kezeléséhez.

A program a WHO Európai Irodájának teljes támogatását élvezi.

Szakirányú továbbképzés részletei

Megszerezhető képzettség:  A Pécsi Tudományegyetem által kibocsátott szakképzési oklevél ’Migrációs egészségügyi szakember’ elnevezéssel

Képzési forma: szakirányú továbbképzés, levelező képzés

Képzési idő: 4 félév

Képzési terület: Orvos- és egészségtudományok

Finanszírozási forma: önköltséges, 150.000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2021. január 31.

A kurzus indulásának várható időpontja: 2021. február 10.

Felvételi követelmények

Felsőfokú oklevél - legalább BA szintű -  a következő területek valamelyikén:

 • Orvos és egészségtudomány képzési terület: egészségügyi gondozás és prevenció alapszak népegészségügyi ellenőr szakirány, egészségügyi szervező alapképzési szak, osztatlan általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakok. Ápolás és betegellátás alapszak, egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány;
 • Társadalomtudomány képzési terület: szociológia, társadalmi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak, szociális képzési ágának szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szakjai, politikatudomány képzési ág politológia és nemzetközi tanulmányok alapképzési szakjai, jogtudományok;
 • Gazdaságtudomány képzési terület: gazdálkodás és menedzsment, emberi erőforrások és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok, közgazdasági képzési terület közszolgálati alapképzési szak
 • Közigazgatási, rendészeti, katonai képzési terület: rendészeti igazgatási alapszak idegenrendészeti, katasztrófavédelmi, határrendészeti és migrációs szakirányok, nemzetközi igazgatási és igazgatásszervezői alapszakok; közigazgatás-szervező alapszak
 • Pedagógusképzés, művészeti, bölcsészettudomány és természettudomány képzési területek alapképzési szakjai;
 • Sporttudomány: rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak;

Nyelvi követelmények

A magyar nyelvű oktatásban résztvevők legalább középfokú (B2) angol kommunikációs- és az angol nyelvű szakirodalom nyomon követését biztosító készséggel kell, hogy rendelkezzenek

A kurrikulum

A szakirányú továbbképzés biztosítja az alábbi három komplex tantárgy csoport eredményes teljesítéséhez szükséges speciális kiegészítő tudást, készségeket és kompetenciákat:

 1. Alapismeretek a következő területeken: Epidemiológiai, mikrobiológiai, biostatisztika, demográfia, orvosi népegészségügy, trópusi medicina, egészségpolitika- és gazdaságtan, vezetéselmélet, egészségügyi etika és jog, egészségszociológia, egészségpszichológia;
 2. Alapvető készségek elsajátítása a következő területeken: kutatásmódszertan, az egészségügyi ellátás tervezése és szervezése, projektmenedzsment, közösségi egészségfejlesztés és egészségnevelés, interkulturális kompetencia; kommunikációs készségek;
 3. Ismeretek és készségek gyakorlati alkalmazási területei: A migráns közösségek egészségügyi és szociokulturális igényei, migráns-érzékeny egészségügyi ellátás, migráns munkavállalókkal kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi ismeretek, etnikum-specifikus terápiák, a küldő és fogadó országok földrajzi epidemiológiája/morbiditási profilja (mind a fertőző és nem fertőző betegségek tekintetében), tömeges migráció egészségügyi/közegészségügyi hatásai;

Gyakorlat

A képzéshez kötelező szakmai gyakorlat és kutatómunka kapcsolódik, amelyre a képzés negyedik szemeszterében kerül sor. A diplomamunkához szorosan kötődő szakmai gyakorlat időtartama minimálisan 6 hét, helyszínéül választhatók szakmai intézetek, migráns befogadó állomások, valamint menekültek ellátásával foglalkozó állami egészségügyi szolgáltató intézetek és egyéb, non-profit szervezetek. A gyakorlat során – témavezetői útmutatás alapján – szakdolgozatot kell készíteni, melynek megvédése a képzés záró vizsgáihoz kapcsolódik.

Kapcsolat, felvételi jelentkezés

PTE ÁOK - Műveleti Medicina Tanszék
Migrációs-egészségügyi Programok
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
info@mighealth-unipecs.eu
www.mighealth-unipecs.hu

Jelentkezés

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • Egyetemi, főiskolai bizonyítvány másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Motivációs levél (angol nyelven)

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot (2 példányban), valamint a kért mellékleteket az alábbi címre szükséges elküldeni, a megadott jelentkezési határidőig.

PTE ÁOK - Műveleti Medicina Tanszék
Migrációs-egészségügyi Programok
Felvételi Jelentkezés
7624 Pécs, Szigeti út 12.

 

Tájékoztató brossúra