A képzés pontos neve:

Orvosi és Biomedicinális Szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A képzés formája:

levelező

A képzés pontos leírása:

Versenyképes szakfordítók képzése, akik kiemelkedő szinten képesek írásbeli nyelvi közvetítésre, fordítási, szakfordítási, valamint nyelvi lektorálási és kiadványszerkesztési feladatok ellátására kétnyelvű orvosi és egészségtudományi munkakörnyezetben.

 • Alapozó tárgyak (28 kredit):
  • Felsőfokú írásbeli szakmai kommunikáció (20 kredit)
  • Kontrasztív országismeret (4 kredit)
  • Európai Uniós ismeretek (4 kredit)
 • Szaktárgyak (72 kredit):
  • Szakmai fordítási ismeretek (56 kedit)
  • Szakmai publikációs ismeretek (16 kredit)
 • Diplomamunka (20 kredit)

A felvétel feltétele:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok:

 • orvos- és egészségtudományi képzési területen legalább főiskolai vagy BSc vagy BA oklevél
 • legalább középfokú (B2 szintű) angol szóbeli és írásbeli államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány.

A felvételi vizsga követelményei:

angol nyelvű írásbeli összefoglaló készítése, magyar nyelvű forrásszöveg alapján

A jelentkezés határideje valamint a képzés kezdési ideje:

2023. szeptember 04.

4 félév

A jelentkezés módja:

e-mail: nyelvi.intezet@aok.pte.hu

A képzés térítési díja:

150 000 Ft

A kapcsolattartó személye:

adminisztrációs ügyekben:

szakmai ügyekben: