PTE Rektori Ösztöndíj a 300 legjobb jelentkezőnek

2023. május 22.

2023-ban felvételizők 300 legjobbja meghirdetett Rektori Ösztöndíjban részesül, melynek az összege minimum 150.000 forint/félév 4 féléven keresztül a pályázati kiírásban közöltek szerint!

Állami ösztöndíjas hallgatók esetében 150.000 forint/félév, 4 féléven keresztül.

Önköltséges hallgatók esetében 4 féléven keresztül, a hallgató által fizetendő féléves önköltség összegének 50%-a azzal, hogy a féléves ösztöndíj összege nem lehet kevesebb, mint 150.000 forint és nem haladhatja meg a 250.000 forintot.

A juttatás elérhető a  2023. évi általános és pótfelvételi eljárásban felvételizők számára egyaránt, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap- vagy osztatlan képzését.

Az ösztöndíjra jogosultság feltételei:

  • A jelentkező az adott karon (az érintett képzési területen és képzési szinten) az átlagpontot elérte.
     
  • Korábban nem volt (sem aktív, sem passzív) jogviszonya azon a képzésen, amellyel a Rektori Ösztöndíjra pályázott (munkarendtől, nyelvtől és képzési helytől függetlenül).
     
  • Tanulmányait egy félévig sem szüneteltette azon a képzésen, amelyen elnyerte a Rektori Ösztöndíjat. A kifizetés az adott félévekben 60-40%-os arányban történik, amennyiben aktív a hallgatói státusz és az ajánlott tanterv szerinti az előrehaladás, valamint legalább 30 kredit teljesítése megtörtént valamennyi megelőző félévben.
     
  • Amennyiben a nyertes hallgató átsorolásra kerül, akkor az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti abban az esetben is, ha a későbbiekben visszasorolásra kerül arra a finanszírozási formára, amelyre felvételt nyert.

Az ösztöndíjasokat a pályázók közül minden karon a legmagasabb pontszámmal felvettek köréből választják ki, összesen 150 fő állami ösztöndíjas és 150 fő önköltséges hallgató számára biztosítják a juttatást.

A pályázatokat 2023. szeptember 1. 24:00-ig lehet benyújtani.

 

Forrás és további részletek: https://pte.hu/hu/felveteli/rektori-osztondij