Fontos változások a felvételi eljárással kapcsolatban

2021. január 12.

Kormány 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete számos ponton módosította a felvételi eljárásról szóló 423/2012-es számú Korm. rendeletet, melyek közül a legfontosabbak a következők:

 

A felvi.hu-t érintő üzemzavar esetén a felvételi eljárás határidői csak abban az esetben módosulnak, amennyiben az informatikai rendszer működésében egybefüggő 3 órát vagy valamely határidő lejártát megelőző 4 órán belül egybefüggő egy órát meghaladó üzemzavar lép fel. (Korábban nem volt megszabva, hogy mikor és mennyi ideig volt üzemzavar, mindenképpen kitolódott a határidő.)

 

Hiánypótlásra történő felszólítással kapcsolatos változások:

 • a korábbi e-mailes felszólítás helyett a felvételi eljárás hivatalos honlapján, a személyes ügyintézési felületen keresztül közli a Hivatal A HIÁNYPÓTLÁS SZÜKSÉGESSÉGÉT
 • a hiánypótlás benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő (kikerült a szabályozásból, hogy a hiánypótlási felszólítás ellen jogorvoslatnak nincs helye)
 • korábban a hiánypótlás elmulasztása vagy nem megfelelősége esetén a jelentkező kizárható volt a felvételi eljárásból – az új szabályozás értelmében A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN FOLYTATJÁK LE a felvételi eljárást
 • kikerült a kormányrendeletből a besorolási döntést 50 nappal megelőző hiánypótlási határidő – ezzel elkerülhetők lesznek a jelentkezői félreértések a hiánypótlás határidejére vonatkozóan
   

Bekerült a rendeletbe, hogy a felvétel feltételének teljesítését a Magyarország területén kívül működő, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentummal is igazolhatja a jelentkező, amennyiben az az adott ország jogrendje szerint a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel azonos jogokat biztosít. A felvételt nyert jelentkezőnek ebben az estben is legkésőbb a beiratkozáskor be kell mutatnia az oklevelét.

 

A felvételi eljárás során a benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban eddig közölt információkon kívül most az elutasítás esetén ANNAK INDOKLÁSÁT IS közli a Hivatal a jelentkezőkkel.

Kikerült a rendeletből a jelentkező felelőssége az adatok folyamatos ellenőrzésére vonatkozóan.

 

A többletpontok vonatkozásában több változás történt:

 • a tanulmányi versenyek után járó többletpontoknál tantárgyanként legfeljebb egy versenyt vesznek figyelembe,
 • középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélért, illetve szakgimnáziumban oktatott szakképesítésért abban az esetben jár a 32 többletpont, ha a jelentkező érettségi pontjait nem abból számolják,
 • új jogcímeken is szerezhető többletpont (például: nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmény).

 

További változások:

 • a pótfelvételi tájékoztató augusztus 5-ig jelenik meg
 • pontosításra kerül, hogy például az emelt szintű érettségi követelmény nem jelentkezési, hanem FELVÉTELI ÉS PONTSZÁMÍTÁSI követelmény.