Támogató Szolgálat

támogató szolgálat

Egyetemünkön országosan egyedülálló szolgáltatásként Támogató Szolgálat működik. A szolgálat az egyetem fogyatékkal élő hallgatói és oktatói (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mozgáskorlátozottság, látássérülés, halláskárosodás, egyéb) életvitelének megkönnyítését segíti.

 

Szolgáltatások:

1. Tanulmányokkal kapcsolatos szolgáltatásaink

 • Segítségnyújtás tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézésben
 • Órai jegyzetek felolvasása, vagy hanghordózóra rögzítése (látássérülteknek)
 • Speciális eszközök kölcsönzése
 • Könyvtárhasználat segítése
 • Segítségnyújtás írásos anyagok (pl.: dolgozatok) gépelésében, formázásában, nyomtatásában, stb.
 • Képi információk szóbeli megjelenítése, táblázat - felolvasás (látássérülteknek)
 • Szóbeli anyagok, információk írásba foglalása (hallássérülteknek)
 • Kísérés, szállítás az egyetemen belül és kívül
 • Nyelvtanulási lehetőség biztosítása
 • Fénymásolás, írott szövegek nagyítása
 • Egyéb felolvasás
 • Emelés-mozgatás (mozgássérülteknek), szállítás

2. Szállítószolgálat

A szolgálat célja a közszolgáltatásokhoz, illetve az oktatáshoz való hozzájutás megkönnyítése. 2014 februárjában megtörtént egy, a jogszabályoknak teljesen megfelelő, akadálymentesített mikrobusz beszerzése, így a tavaszi szemeszertől minden típusú mozgássérüléssel és látássérüléssel élő hallgató szállítása megoldottá vált.

A Szolgálat mikrobusza a fogyatékkal élők rendelkezésére áll:

 • Egyetemre történő bejutásban 
 • Közszolgáltatások (kórház, könyvtár, hivatalok, stb.) elérésében
 • Hazaszállításban
 • Egyéb szállításokban

3. Mentális gondozás

 • Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban (beszélgetések, közös programok, szállítás, stb.)
 • Esetleges lelki sérülések megfelelő gondozása (szükség esetén megfelelő szakember kiválasztásának segítése)
 • Krízishelyzet kialakulásának megelőzése, aktuális krízishelyzetek kezelése

4. Foglalkozások

 • Klubdélutánok (pl.: filmklub a hallgatók igényei szerint) egyetemre és hazaszállítással
 • Kirándulások
 • A világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása
 • Beszélgetések
 • A szabadban történő séta segítséggel
 • Kulturális, művelődési, sportolási lehetőségekre kísérés

A Pécsi Tudományegyetem polgárai számára a szolgáltatás térítésmentes. A Szolgálat munkatársai szakképzett szociális és egészségügyi dolgozók.

Elérhetőségek, bővebb információ: PTE Támogató Szolgálat

Navigáció