Gyakran ismételt kérdések a 2024-es felvételi eljárással kapcsolatban

01

Milyen képzésekre jelentkezhetek a felvételi eljárás során a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára?

 • általános orvos (osztatlan mesterképzés), 6 éves
 • fogorvos (osztatlan mesterképzés), 5 éves
 • biotechnológia mesterképzés (angol nyelven, 2 éves)

A gyógyszerésztudományi képzést a PTE Gyógyszerésztudományi Kara indítja. Bővebb információt a képzésről a felvi.gytk.pte.hu oldalon találsz. 

02

Melyek a felvételi tantárgyak az általános orvos, fogorvos képzésre történő jelentkezés során?

Kötelező érettségi tantárgy az emelt szintű biológia és e mellé emelt szinten a kémia, vagy fizika tárgyat lehet választani 2. felvételi tárgyként. 

03

Hány félévesek a képzések?

 • általános orvos képzés: 12 félév
 • fogorvos képzés 10 félév
 • biotechnológia mesterképzés: 4 félév

04

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre is lehet jelentkezni?

Igen, minden szakon meghirdetésre kerül az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés is. 

05

Mekkora az önköltség összege?

 • általános orvos képzésen: 1.350.000 forint/szemeszter
 • fogorvos képzésen: 1.350.000 forint/szemeszter (anyagköltséget is tartalmazza)
 • biotechnológia mesterképzésen: 400.000 forint/szemeszter

06

Lehet-e levelező képzésben részt venni?

Nem, minden indított szakon kizárólag nappali tagozatos képzésben lehet részt venni.

07

Indul-e keresztféléves képzés?

Nem indul keresztféléves képzés. Minden szakunkon a képzés ősszel, szeptember első hetében kezdődik. 

08

Jelentkezhetek-e már meglévő diplomámmal az orvos-, fogorvos képzésre?

Igen, de általános orvos és fogorvos képzés esetén csak és kizárólag a korábban orvos- és egészségtudományi területen osztatlan mesterképzésben szerzett felsőfokú oklevél fogadható el az alábbiak szerint:

 • summa cum laude minősítés esetén 400 pont,
 • cum laude minősítés esetén 390 pont,
 • rite minősítés esetén 350 pont.

09

Hány pontot lehet szerezni a 2024-es felvételi eljárás során az általános orvos, fogorvos képzés esetén?

A 2024-es felvételi eljárás során az alap és osztatlan képzésre jelentkezők esetén a maximum megszerezhető pontszám 500 pont.

Tanulmányi pont – 200 pont

Érettségi pont  – 200 pont

Intézményi pontok – 100 pont

10

Kaphatok-e intézményi pontot az emelt szintű érettségi vizsgák teljesítéséért, annak ellenére, hogy az a felvételi alapfeltétele az általános orvos, fogorvosképzés esetén?

A 2024-es felvételi eljárás során az általános orvos, fogorvos képzésre történő jelentkezés esetén nem jár intézményi pont az emelt szintű érettségi vizsgák teljesítése esetén. A felvétel feltétele továbbra is 2 emelt szintű vizsga teljesítése, melyből az első tárgy kötelezően biológia, míg a második választható tárgy a fizika vagy a kémia. 

11

Hol találom meg a felvételi eljárás során az általános orvos és fogorvosképzés esetén érvényes intézményi pontok leírását?

Az intézményi pontok részletes leírása ide kattintva érhető el.

12

Kötelező-e a szóbeli felvételi vizsga az általános orvos, fogorvos képzés esetén?

A szóbeli felvételi vizsga bár nem kötelező, azonban felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a vizsgán maximum 50 intézményi pontot szerezhetnek, mely más módon nem érvényesíthető. 

13

Mit kell tudni a szóbeli felvételi vizsgáról?

A legfrissebb információk a szóbeli felvételi vizsgával kapcsolatban itt érhetők el. 

A négy orvos- és egészségtudományi képzőhely egységesen elfogadja az egymás szóbeli felvételi meghallgatásán elért eredményt.

A szóbeli felvételi meghallgatás várható időpontja a PTE általános orvos-, és fogorvos képzés esetén 2024. április 2-12 közé esik. 

pontos helyszín és időpont a felvételi tájékoztató levélben kerül megjelölésre, mely várhatóan 2024. március 11-15. között kerül kiküldésre. Pótvizsga időpontot csak indokolt és méltányolható, valamint igazolt esetben (pl. kórházi tartózkodás) biztosítunk.

A következő dokumentumot szükséges magával hoznia a meghallgatásra és a szóbeli felvételi beszélgetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal a felvi.hu felületére feltölteni:

 • hagyományos önéletrajz (maximum 1 A/4 oldal terjedelmű). Az önéletrajz információt tartalmaz a kötelező tanulmányokon kívül végzett esetleges képzésekről/képességekről/érdeklődési körökről is. Az önéletrajz végén néhány mondatban kérjük, foglalja össze a jelentkező, hogy miért jelentkezik az orvosi egyetemre.

14

Milyen jellegű elbeszélgetésre lehet számítani a szóbeli vizsgán?

A szóbeli felvételi vizsga nem kötelező, azonban a résztvevők a vizsgán maximum 50 intézményi pontot szerezhetnek.

A szóbeli a következőképp fog zajlani:

- bemutatkozás

- általános elbeszélgetés

- szituációs feladat 

 A meghallgatás során a felvételiző kommunikációs képességei is felmérésre kerülnek.

 A szóbeli vizsga időtartama körülbelül 20 - 30 perc.

Minden más a szóbeli felvételi vizsgán felül, a táblázat alapján szerezhető pont maximum 50 pont lehet.

Intézményi pontok rendszere

15

Mennyi intézményi pont jár a nyelvvizsgáért általános orvos, fogorvosképzésre történő jelentkezés esetén?

Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentummal igazolt nyelvtudás angol, német, francia, spanyol, olasz vagy portugál nyelvből az alábbiak szerint:

 • B2-es szint: 28 pont
 • C1-es szint: 40 pont

Több nyelvvizsga esetén az ezen a jogcímen megszerezhető intézményi pontok összege nem haladhatja meg a maximálisan megállapított 40 pontot.

16

Jár-e intézményi pont kari szervezésű tanfolyamokon/táborokban/tanulmányi versenyeken való részvételért általános orvos, fogorvosképzésre történő jelentkezés esetén?

Igen, jár, ezen a jogcímen maximum 15 intézményi pont adható. 

Az események és versenyek részletes leírása az alábbi linken található:

Intézményi pontok rendszere

17

Jár-e intézményi pont az OKTV-n való eredményes szereplésért?

Igen, jár. A jelentkező biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból az alábbi linken felsorolt tanulmányi versenyeken elért eredményei alapján jogosult intézményi pontra. A jelentkező azonos tárgyból több, az (a)-(c) pontokban felsorolt versenyen elért eredménye alapján is szerezhet ezen a jogcímen intézményi pontot, de azonos tárgyból versenytípusonként legfeljebb egy eredmény alapján jogosult intézményi többletpontra és az ezen a jogcímen szerzett pontjainak összege nem haladhatja meg az 50 intézményi pontot.

Részletek: Intézményi pontok rendszere

18

Jár-e intézményi pont kiemelkedő sportteljesítményért?

Igen, jár. Ezen jogcímen, maximum 30 intézményi pont érvényesíthető.

Részletes leírás az alábbi linken érhető el:

Intézményi pontok rendszere

19

Korábban szerzett diplomáért jár-e intézményi pont az általános orvos, fogorvos képzés esetén?

Igen, a 2024-es felvételi eljárás során a biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező az alábbiak szerint lehet jogosult intézményi pontokat szerezni:

Intézményi pontok rendszere

20

Mi a jelentkezés feltétele a biotechnológia mesterképzés esetén?

A jelentkezés alapfeltétele felsőfokú oklevél, és megfelelő angol nyelvtudás.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a természettudományi képzési területről a biológia, a környezettan, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a természettudomány, az agrár, a műszaki, az orvos-és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjai.

Bővebb részletek az alábbi linken érhetőek el:

Biotechnológia MSc

21

Biotechnológia MSc képzés esetén milyen lehet-e specializációt választani?

Igen, lehet. Orvosi biotechnológia vagy gyógyszer- biotechnológia specializáció választható.

22

Hogyan tudok jelentkezni a 2024 szeptemberében induló képzésekre?

A felvi.hu felületén tudsz jelentkezni, 2024. február 15-ig.