Képzéseink

Biotechnológia MSc

Megszerezhető szakképzettség: okleveles biotechnológus

Képzési forma: angol nyelvű mesterképzés

Képzési idő: 4 félév

Képzési terület: természettudományi

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, önköltséges (400.000 Ft/félév)

Jelentkezés határideje: 2019. február 15. (felvi.hu oldalon)

Felvételi elbeszélgetés, angol nyelven - Időpont: 2019. május 27., 10:00.

Felvételi elbeszélgetés helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, 112-es szoba

Felvételi elbeszélgetés témakörök

Felvételi követelmény

Felsőfokú szakirányú oklevél, megfelelő angol nyelvtudás

A.) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok:

 • biológia BSc alapszak 180 kredit értékben
 • biomérnök BSc alapszak 180 kredit értékben
 • környezettan BSc alapszak 180 kredit értékben
 • kémia BSc alapszak 180 kredit értékben
 • vegyész BSc alapszak 180 kredit értékben
 • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratorium) BSc alapszak 180 kredit értékbe

B.) A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások, az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben

 • természettudományos BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve
 • agrártudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel, a szükséges mértékben kiegészítve
 • orvostudományi osztatlan szakok és egészségtudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve
 • gyógyszerésztudományi osztatlan szakok a kritérium követelményekkel a szükséges mértékben kiegészítve.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományi ismeretek, legalább 20 kredit: fizika, földtan, kémia, matematika és informatika (és/vagy bioinformatika)
 • szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit: állatbiológia, biokémia és molekuláris biológia, biotechnológia (és/vagy fermentációs technológia, és/vagy biomérnöki műveletek, és/vagy ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot értékelés), genetika és sejtbiológia, mikrobiológia (és/vagy mikrobiális ökológia), növénybiológia, ökológia, természet- és környezetvédelem.


A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Specializálódás a képzés során

gyógyszer-biotechnológia, orvosi biotechnológia


gyógyszer-biotechnológia specializáción végzettek képessé válnak komplex biotechnológiai tervezési, kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységek inicializálására, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére, innovációs tevékenységek hatékony végzésére. Ezen túlmenően képesek lesznek gyógyszerek, első helyen biofarmáciák, biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek analízisére, formulázására, diagnosztikumok biotechnológiai úton történő előállítására, valamint genomikai adatok feldolgozására és funkcionális genomikai vizsgálatok kivitelezésére új gyógyszerek kifejlesztése érdekében. 

Az orvosi biotechnológia specializáción végzettek alkalmasak:

 • molekuláris interakciók leírására alkalmas, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai (systems biology) és genetikai ismeretek sejt és szövet-mérnöki fejlesztésében való alkalmazására;
 • molekuláris biotechnológiai és farmakogenetikai ismereteik nanotechnológia területén való alkalmazására;
 • sejt és molekuláris (szerológiai) immunológiai módszertan elsajátítása
 • molekuláris diagnosztikai ismeretek elsajátítására (array és real-time analizáló módszerek);
 • molekuláris támadáspontok ismeretének elsajátítására (extra- és intracelluláris és intranukleáris jeltovábbítás);
 • transzgenikus teszt állatok és az ehhez szükséges komplex vektorok létrehozására;
 • preklinikai és klinikai gyógyszerkutatás- és fejlesztés fázisainak ismerete alapján biotechnológiai gyógyszerkutatási és fejlesztési tevékenységre;
 • autológ transzplantációs szövetek előállítására;
 • génterápiában alkalmazott vektorok ismeretére és előállítására.

Elérhetőségek

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: +36 72 536 206
info@aok.pte.hu

 

Események

A hónap eseményei

2019 február
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
 • febr 2

  Érettségire felkészítő tanfolyam középiskolás diákok részére

  részletek »

 • febr 4

  Gyümölcsnapok

  részletek »

 • febr 8

  Biotechnológia MSc képzést bemutató Nyílt Nap

  részletek »

 • febr 9

  Érettségire felkészítő tanfolyam középiskolás diákok részére

  részletek »

 • febr 11

  Leőwey Klára Gimnázium - Felvételi tájékoztató

  részletek »

 • febr 17

  Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben

  részletek »

 • febr 23

  Érettségire felkészítő tanfolyam középiskolás diákok részére

  részletek »