Hírek

Változások a 2020-as felvételi eljárásra vonatkozóan

2019. szeptember 10, kedd

Legfontosabb változások

Alapképzésre, osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki

 • legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és
 • legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. Orvos, egészségtudományi képzési területen (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – két emelt szintű érettségi vizsga szükséges a felvételi teljesítése során, melyből az első tárgy kötelezően a biológia , a második tárgy választhatóana fizika vagy a kémia).

Nyelvi követelmény teljesítése emelt szintű érettségivel

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,

 • ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,
 • 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

Pontszámítás a felvételi eljárás során

Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Többletpontok

Nyelvvizsgáért járó többletpontok

A jelentkező a felvételi követelményen felül teljesített, államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként

 • középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy
 • felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult.

A nyelvvizsga jogcímen legfeljebb 40 pontot kaphat a jelentkező. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

emelt szintű érettségiért járó többletpontok

Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján
számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű második érettségi vizsgáért 50 érettségi többletpontra jogosult.

egyéb adható többletpontok

 1. Tanulmányi versenyek jogcímen max. 100 többletpont adható ezen jogcímen, orvos, egészségtudomány képzési területen csak akkor adható, ha a versenyeredményt a felvételiző azon tárgyak valamelyikéből ér te el, amelyet érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak
 • OKTV: 1-10. hely – 100 pont, 11-20. hely – 50 pont., 21-30. hely – 25 pont 
 • Tudok- nagydíjas – 30 pont, első díjas – 25 pont

      2.  Sporteredmények

 • Olimpia, Paralimpia, Sakkolimpia részvétel – 50 pont
 • VB, EB 1-3. hely – 30 pont
 • Korosztályos EB, Universiade, Ifjúsági Olimpia 1-3. hely – 20 pont
 • OB 1-3. hely – 15 pont
 • Diákolimpia döntő 1-3. hely – 10 pont

      3.  Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért helyezés

 • legalább 3. hely- 30 pont

      4.  Előnyben részesítés jogcímen – max. 40 többletpont adható ezen jogcímen

 • hátrányos helyzetű – 40 pont

1. Hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény és/vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatás
folyosításában részesült; középfokú tanulmányai során állami nevelt volt (akit
a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalt, illetve állami nevelésbe
vagy átmeneti nevelésbe vett); középfokú tanulmányai során családi
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett).

2. tartós nevelt (1997. november 1-jet megelőzően állami nevelt volt).

3. árva (25 évnel fiatalabb jelentkező, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön élt szülője
elhunyt és nem fogadtak örökbe, árvaellátás folyosításában részesül(t)).

 • fogyatékossággal élő – 40 pont
 • gyermekét gondozó – 40 pont

Jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban terhességi gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban részesül vagy gyermekgondozás céljából fizetés
nélküli szabadságon van.

 

Forrás: Oktatási Hivatal

Események

A hónap eseményei

2019 szeptember
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6