Felvételi

Az „Orvosnevelde”játék szabályzata és adatvédelmi hozzájárulás

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (7624 Pécs, Szigeti út 12) és Gyógyszerésztudományi Kara (7624 Pécs, Rókus u. 2.) továbbiakban Főszervező „Orvosnevelde” megnevezéssel online applikációba foglalt játékosított felvételi tájékoztatót szervez, mely játék leírását, a játékban való részvételt, továbbá az adatkezelés feltételeit a jelen dokumentáció - továbbiakban: Játékszabályzat – tartalmazza.

Az alkalmazás technikai lebonyolítását a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar megbízásából a MarkCon Informatikai Kft. végzi. Az alkalmazás a Google Play áruházban érhető el.

Az „Orvosnevelde” olyan mobil alkalmazás, melynek keretében a játékos egy kvíz megválaszolásával olyan kérdésekre ad választ, amelyeknek segítségével tájékoztató képet kaphat az általános orvos, fogorvos, gyógyszerész képzés szerkezetéről, az egyetemi életről.

Az alkalmazás használata során a játékos csoportokba rendezett kérdéseket kap természet-, és orvostudományi témakörökben.

Alapfogalmak

Játékos – az a természetes személy, aki középiskolában (gimnázium, szakközépiskola) érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, s az alkalmazás használatának érdekében regisztrál (belép).

Nem lehetnek játékosok a Pécsi Tudományegyetem, a MarkCon Informatikai Kft., a Games for Business Kft.. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, gyakornokai, a velük munkavégzésre irányuló más jogviszonyban vagy állandó jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek.

Az alkalmazásból kizárt személyek is jogosultak azonban az alkalmazást– regisztrációt követően – kipróbálni, az általuk gyűjtött pontszámok az alkalmazás eredményeinek értékelése és a nyertesek kiválasztása során azonban nem kerülnek figyelembe vételre. A nyerteseknek a nyeremény felvételekor minden esetben igazolniuk kell hiteles okirattal (iskolalátogatási igazolás, érvényes, matricával ellátott diákigazolvány) középiskolai jogviszonyuk fennállását. 

Regisztráció-belépés – az a folyamat, mely során a leendő játékos a Játékszervező által meghatározott regisztrációs eljárás keretében kifejezi az alkalmazás kitöltési szándékát, mellyel egyben elfogadja a játékszabályzatban foglalt feltételeket és megadja a szükséges adatvédelmi hozzájárulást.

A játékban való részvétel feltételei, a regisztráció, belépés

Az alkalmazás használata regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során szükséges a jelen játékszabályzat megismerése. Az alkalmazás használatának részvételi feltétele a jelen játékszabályzat kifejezett elfogadása és az adatkezelési hozzájárulás megadása.

A regisztráció során a leendő játékos kizárólag a saját, valóságnak megfelelő adatait adhatja meg. A hamis, valótlan adatok megadása kizárást eredményezhet.

Belépés automatikusan megtörténik az adott készülékről a user ID alapján.

Pontszámítás

A játékos a vizsgák után súlyozott számú zsetont kap az alábbiak szerint:

  1. Legjobban teljesített szak – 100 pontért 1 zseton
  2. Legjobban teljesített szak – 200 pontért 1 zseton
  3. Legjobban teljesített szak – 300 pontért 1 zseton

Az összes vizsga teljesítése esetén a megszerezhető zsetonok száma maximum 360.

A játékszervező kizárhatja azt a játékost – és törölheti annak minden profilját -, aki a regisztráció során valótlan, hamis adatot ad meg, tüntet fel,

a regisztráció során valós adatokkal, de más személynek adja ki magát,

az alkalmazás céljával, szellemiségével ellentétes magatartást tanúsít,

bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,

a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását az alkalmazás kitöltése során visszavonja.

Az alkalmazás céljával, szellemiségével ellentétes magatartás megítélésére a játékszervező jogosult.

A játék menete

Az „Orvosnevelde” mobil alkalmazás az online áruházakban érhető el, 2016. január 13. napjától.

Az „Orvosnevelde” mobil alkalmazás, melynek keretében a játékos egy kvíz megválaszolásával olyan kérdésekre ad választ, amelyeknek segítségével tájékoztató képet kaphat a játékos az általános orvos, fogorvos, gyógyszerész képzés szerkezetéről, az egyetemi életről.

Az alkalmazás használata során a játékos csoportokba rendezett kérdéseket kap természet-, és orvostudományi témakörökben.

A kérdések megválaszolása, valamint a zsetonok megszerzése által válik jogosulttá a játékos arra, hogy részt vegyen a nyeremények sorsolásán. A sorsolásokon a játékos által az adott nyereményre helyezett zsetonok számának figyelembe vétele súlyozottan történik.

A játék időtartama alatt a játékos pontokat gyűjt, melyeket a rendszer zsetonná konvertál és jóváír a játékos virtuális egyenlegén. A játékosok a zsetonjaikat a készlet erejéig garantált ajándékokra válthatják.

 

Garantált ajándékok a készlet erejéig (Játékszabályzat I. sz. melléklet)

A játék időtartama alatt a játékos pontokat gyűjt, amelyeket egyedi ajándékokra válthat be a készlet erejéig. Az összegyűjtött pontokat a rendszer zsetonná konvertálja, és jóváírja a játékos virtuális egyenlegén. Az összegyűjtött zsetonértéknek megfelelően a játékos 5 különböző kategóriában (80-150-200-300-350 zseton) választhat ajándékot, minden kategóriában többféle ajándékot válthat be, melyek leírását az I-es számú melléklet tartalmazza. A játékos személyes oldalán folyamatosan láthatja összegyűlt pontjait (zsetonjait). A garantált ajándékok 2017. február 15-től kizárólag az egyes készletek erejéig, de legfeljebb 2017. július 30-ig elérhetőek A 200, 300 és 350 pontért beváltható kezdeti ajándékmennyiségeket a Szervező saját döntése értelmében mennyiségileg és típusilag is bővítheti a játék folyamán tetszőleges mennyiségben. A 200 zsetonért beváltható pólók és pulóverek esetén a Szervező fenntartja a jogot a szín és a minta változtatásának lehetőségére a rendelkezésre álló készlet függvényében.

A garantált ajándékok 2017. február 15-től kizárólag az egyes készletek erejéig, de legfeljebb 2016. július 30-ig elérhetőek.

A nyertesek értesítése

A nyertes játékost a nyerés tényéről a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodája értesíti minden hónap lezásárást követő 48 órán belül e-mailben. Amennyiben az értesítés sikertelen (azaz a játékos nem tölti ki és küldi vissza a „NYILATKOZAT_nyereményhez.docx” dokumentumot 7 naptári napon belül, naponta egy alkalommal újra próbálja, úgy a soron következő tartalék nyertes lesz a nyeremény jogosultja. Hogyha ezen tartalék nyertes sem tölti ki a „NYILATKOZAT_nyereményhez.docx” dokumentumot, úgy a folyamat a fentiekkel megegyező módon folytatódik.

 

Nyilatkozat

 

Sorszám

Esemény dátuma

Esemény megnevezése

Esemény helyszíne

Nyertes neve

Nyertes címe

Nyertes adóazonosító száma magánszemély esetén

Jegy db száma

Jegy/bérlet együttes értéke

pulóver db száma/értéke

Aláírás az átvételről/v. postai feladás

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelés

Az alkalmazás regisztrációja és az alkalmazás kitöltése során a játékos által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

Az „Orvosnevelde” alkalmazás üzemeltetője a MarkCon Informatikai Kft. Az alkalmazás kitöltése során megadott személyes adatok kezelését a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodája valamint a MarkCon Informatikai Kft végzi. A személyes adatokat a MarkCon Informatikai Kft. az adatkezelő megbízásából feldolgozza (illetve feldolgozhatja). Az adatok átadatásának formája adatbázis export a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda részére. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára más adatfeldolgozót vegyen igénybe.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alkalmazás engedélyezésével megadott személyes adatait, továbbá az alkalmazás kitöltése során az egyes kérdésekre adott válaszait a Pécsi Tudományegyetem Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodája és  MarkCon Informatikai Kft kezelje, tárolja, az adatfeldolgozók részére továbbítsa, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az adatkezelő a játékosok egyes kérdésekre adott válaszaiból az elért teljesítmény értékelése érdekében statisztikai kimutatást készítsen, a válaszokat egymással összevesse, arányszámokat, egyéb mutatókat képezzen és kimutatásokat készítsen.

A játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben nyer, nevét a játékszervező közzé tegye a www.feli.aok.pte.hu és a www.felvi.gytk.pte.hu honlapon.

A személyes adatok és a kitöltés során a kérdésekre adott válaszok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás, valamint a játékos adatbázis létrehozása, az „Orvosnevelde” elnevezésű játék lebonyolítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg a játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja, azonban legfeljebb 2017. december 31-ig.  Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-97921/2016.

A játékos jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a játékszervező rendszere 1 munkanapon belül végrehajtja.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játékszervező a regisztrációkor megadott e-mail címre a játékkal kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön részére.

A résztvevő a hírlevél küldéséhez való hozzájárulást írásban vagy a játékszervező hírlevelében meghatározott elektronikus e-mail címére küldött e-üzenetében bármikor visszavonhatja.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a nyeremények jelképes átadásáról álló-, mozgó ás hangfelvételt készítsen és ezen felvételeket részben vagy egészben reklám vagy más célból szabadon felhasználja (beleértve az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban történő közzétételt is), idő- és alkalom béli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Nyilatkozatok megtétele

Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot (pl. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) az technikai lebonyolító részére kell megküldeni írásban, postai úton vagy elektronikusan az info@aok.pte.hu e-mail címre.

Az alkalmazással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, nyilatkozatokat elektronikusan az info@aok.pte.hu e-mail címre vagy írásban, postai úton lehet megküldeni a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda (7624 Pécs, Szigeti út 12) részére.

 

Technikai feltételek, jogi nyilatkozat, egyebek

Az „Orvosnevelde” az iOS, Android rendszerek legújabb verzióját támogatja.

Amennyiben a játékos megítélése szerint hibásan rögzített választ tartalmaz az alkalmazás, kérjük, hogy ezzel kapcsolatos észrevételét javítás és a további fejlesztés érdekében jelezze az info@aok.pte.hu e-mail címen. Az így jelzett hibák javítását követően a pontok a játékos részére természetesen jóváírásra kerülnek.

A www.felvi.aok.pte.hu/orvosnevelde és a www.felvi.gytk.pte.hu/orvosnevelde internetes címen elérhető minden szöveg, grafika, kép, szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt álló művek további felhasználására kizárólag az érintett játékszervező előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a játékszervező nem szavatolja az alkalmazás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá az alkalmazás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A játékszervező az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A játékszervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a játékban való részvétel során, az alkalmazás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az alkalmazás során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

 

 

Események

A hónap eseményei

2019 szeptember
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6