Felvételi

A felsőoktatásról szóló aktuális jogszabályok

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény,
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
 • a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,
 • a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet,
 • az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet,
 • az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet,
 • a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
 • a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény.
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV.9) Korm. rendelet
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015 (VI.9.) Korm. rendelet
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet
 • a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Felvételi szabályzatok - PTE

 

Események

A hónap eseményei

2018 január
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 • jan 10

  Nyílt Nap

  részletek »

 • jan 12

  Petőfi Sándor Gimnázium - Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • jan 13

  Fél éves érettségire felkészítő tanfolyam

  részletek »

 • jan 18

  Educatio Szakkiállítás Budapest, Hungexpo

  részletek »

 • jan 19

  Educatio Szakkiállítás Budapest, Hungexpo

  részletek »

 • jan 20

  Educatio Szakkiállítás Budapest, Hungexpo

  részletek »

 • jan 23

  Vajda János Gimnázium - Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • jan 24

  Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely - Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • jan 24

  Vak Bottyán Gimnázium - Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • jan 25

  Zrínyi Miklós Gimnázium - Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • jan 25

  Kölcsey ferenc Gimnázium - Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • jan 26

  Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola - Tájékoztató nap középiskolás diákok rész

  részletek »

 • jan 26

  Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium -Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • jan 27

  Fél éves érettségire felkészítő tanfolyam

  részletek »

 • jan 29

  SKI Táncsics Mihály Gimnázium, Siklós - Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • jan 31

  III. Béla Gimnázium - Felvételi tájékoztató nap középiskolás diákok részére

  részletek »