Felvételi

A felsőoktatásról szóló aktuális jogszabályok

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény,
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
 • a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,
 • a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet,
 • az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet,
 • az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet,
 • a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
 • a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény.
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV.9) Korm. rendelet
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015 (VI.9.) Korm. rendelet
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet
 • a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Felvételi szabályzatok - PTE

 

Események

A hónap eseményei

2019 november
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 • nov 8

  Alumni 35 + 15 (november 8-10.)

  részletek »

 • nov 9

  Érettségire felkészítő tanfolyam

  részletek »

 • nov 13

  Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd - pályaorientációs kiállítás

  részletek »

 • nov 13

  Illyés Gyula Gimnázium -felvételi tájékoztató, pályaorientáció

  részletek »

 • nov 13

  I. Béla Gimnázium - felvételi tájékoztató, pályaorientáció

  részletek »

 • nov 14

  Széchenyi István Gimnázium - felvételi tájékoztató, pályaorinentációs programok

  részletek »

 • nov 14

  Pécsi Apáczai Csere János Általános Gimnázium - felvételi tájékoztató, pályaorientáció

  részletek »

 • nov 15

  PTE Babits Mihály Gimnáziuma - felvételi tájékoztató, pályaorientációs programok

  részletek »

 • nov 16

  Érettségire felkészítő tanfolyam

  részletek »

 • nov 18

  Vajda János Gimnázium - felvételi tájékoztató, pályaorientáció

  részletek »

 • nov 19

  Kodály Zoltán Gimnázium - felvételi tájékoztató, pályaorientációs programok

  részletek »

 • nov 21

  "Hovatovább?" nap - pályaorientációs nap középiskolás diákok részére

  részletek »

 • nov 23

  Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium - felvételi tájékoztató, pályaoreintáció

  részletek »

 • nov 23

  Nyílt Nap és Szülői tájékoztató nap

  részletek »

 • nov 23

  Biotechnológus MSc Nyílt Nap

  részletek »

 • nov 30

  Érettségire felkészítő tanfolyam

  részletek »